Location

کرمانشاه ، کنگاورخیابان شهید مطهری

phone

تماس همه ساعته : 083-12345678

آموزش رانندگان کاوش تاکسی

آموزش رانندگان کاوش تاکسی

blog-1

آموزش رانندگان کاوش تاکسی به شرح زیر میباشد :


تاکسی اینترنتی کاوش با هدف تسهیل رفت و آمد شهری اقدام به ثبت نام رانندگان بومی آموزش دیده و توجیه شده می کند

موارد ذیل جهت آموزش رانندگان هم در سایت شرکت بارگزاری شده و هم به صورت حضوری در جلسات تاکید خواهد شد

۱. رانندگان متعهد به رعایت همۀ شرایط و قوانین، اصول اسلامی، شرعی، اخلاقی و اجتماعی جمهوری اسلامی ایران از جمله رعایت حجاب در هنگام استفاده از کاوش هستند.
۲. رانندگان حسن معاشرت را سرلوحه کار خود قرار داده و مسافر را تا اخرین لحظه تکریم میکنند.
۳. رانندگان در صورتی که شی یا ابزاری از مسافر در خودرو جا بماند آن را به صورت امانت نگه داشته و در اولین فرصت به دفتر شرکت تحویل میدهند.
۴. رانندگان همواره باید با سرعت مطمئن و رعایت قوانین رانندگی کنند.
۵. رانندگان باید فضای اتومبیل خود تمیز ومرتب نگه داشته و در طول سفر از استفاده هرگونه دخانیات ممنوع هستند.
۶. رانندگان استفاده از اپلیکیشن را به صورت حضوری در دفتر شرکت آموزش خواهند دید.
۷. رانندگان باید استفاده از اپلیکیشن های مسیریابی تولید داخل را به طور کامل مسلط باشند.
۸. رانندگان تنها در استخدام شرکت کاوش تاکسی راه سبز هستند و حق رابطه استخدامی با دیگر شرکت های اینترنتی حمل و نقل را نخواهند داشت
۹. رانندگان باید اطلاعات و عکس خود را دقیق،صحیح و با کیفیت در اپلیکیشن وارد نموده و در غیر این صورت مسئول شناخته خواهند شد
۱۰. رانندگان حق ندارند اطلاعات کاربر مسافر را در اختیار اشخاص متفرقه قرار دهند.
۱۱. رانندگان تحت عنوان کاربر راننده با شرکت قرار داد امضا خواهد کرد و تا پایان قرارداد موظف به رعایت بندهای آن خواهد شد
۱۲. هر شخص فقط مجاز با استفاده از یک حساب کاربری خواهد بود.
۱۳. شرکت کاوش تاکسی راه سبز هر زمان‌ به اختیار خود می تواند قرارداد راننده را به صورت یک طرفه فسخ کند و راننده حق اعتراض نخواهد داشت
۱۴. در صورت رد بی‌دلیل و به کرات درخواست سفر توسط راننده شرکت کاوش می‌تواند نسبت به غیرفعال کردن حساب کاربری آنها به صورت موقت یا دائم اقدام کند
۱۵. هزینه سفر به صورت انلاین پرداخت خواهد شد و در صورتی ک راننده به صورت مستقیم وجهی دریافت کند در اپلیکیشن مشخص خواهد بود
۱۶. هیچگونه تصادف،تخریب و...ارتباطی با شرکت نداشته و راننده بدون بیمه حق استفاده از خدمات شرکت را نخواهد داشت
۱۷. رانندگان مکلف به استفاده از اتومبیلی هستند که از نظر فنی سلامت کامل داشته باشد و قبل از انجام سفر احراز صحت وسیله نقلیه از قبیل ترمزها، فرمان، روشنائی (چراغ‌های جلو و عقب، وضعیت شکستگی یا انکسار نور شیشه‌های جلو)، چرخ‌ها، بوق، برف پاک‌کن، وسائل گرمایشی و سرمایشی، ترمزهای پایی و دستی و لوله کشی و رابط‌های آن، چراغ‌های راهنما، برق و آیینه‌ها، سیستم فرمان و چرخ‌های جلو و عقب، کمربند ایمنی استاندارد به تعداد صندلی‌ها، سلامت عملکرد درب‌های جلو و عقب (دستی و برقی)، دسترسی به کلیدهای اضطراری درب‌های خروجی ...به طور کامل به عهده راننده است.
۱۸. رانندگان باید تابلو یا برند شرکت کاوش را در هنگام تردد استفاده نمایند.